Nedeľné spoločné stretnutie

nedeľa 9:30 / všetky generácie

Nedeľné stretnutie je tlčúcim srdcom CB Levice. Našou túžbou je, aby všetko ostatné, čo robíme, vychádzalo z uctievania, kázania a vzťahov, ktoré spoločne zažijeme v nedeľu. Je pre nás dôležitý spoločný spev i modlitba, slávime Ježišovu smrť vysluhovaním večere Pánovej (eucharistie) a načúvaním Božiemu slovu cez čítanie a kázanie Biblie. Cirkev je ako rodina, preto na našich stretnutiach počítame s deťmi. V priebehu nedeľných bohoslužieb sa na deti tešia vedúci, ktorí vedú program ušitý na mieru deťom v niekoľkých vekových skupinách.

 
Viac info

Deň rodiny

Júnová nedeľa / deti – dospelí

Rodina je pre nás vysokou hodnotou. Aj preto zvykneme každý rok stráviť jedno júnové nedeľné popoludnie vonku, na ihrisku alebo tento rok prvýkrát na hradnom nádvorí. Pre deti je vždy pripravený bohatý program, súťaže, skákací hrad, alebo iné aktivity. Popri tom si rodičia môžu zahrať volejbal, osviežiť sa studenou kofolou alebo nanukom, a stráviť celé popoludnie nie len so svojimi deťmi, ale aj s ďalšími rodičmi. Pozvanie platí pre našich priateľov a známych, pre každú rodinu, deti rôzneho veku, ale aj singles. Príďte s nami stráviť príjemné letné popoludnie.

 
Viac info
Layout Manager
Letokruhy

Letokruhy

týždeň v lete / deti – dospelí

Týždenný letný pobyt pre všetky generácie, ktorý pripravujeme raz za dva roky. Pozvaní sú nielen návštevníci zboru, ale aj naši priatelia a známi.

 
Viac info

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy