Tím pracovníkov a dobrovoľníkov

Spoznajte ľudí, ktorí pracujú a pomáhajú v CB Levice

Miroslav Haszics

Správca zboru od 1.8.2021

Pôvodným povolaním- strojár so zameraním na energetické zariadenia. Humanitné vzdelanie získal na Univerzite Mateja Bela (pedagogika, psychológia, teológia). Dlhší čas sa realizoval v neziskovom sektore ako dobrovoľník, aktivista, realizátor a zakladateľ niekoľkých projektov. V r. 2006 ordinovaný za kazateľa Cirkvi bratskej. Päť rokov pôsobil ako kazateľ – správca zboru v Českej republike (Ústí nad Labem). Od 1.8. 2021 duchovný správca Zboru Cirkvi v Leviciach.

 

 

 

 
image

Ján Verčimák

Druhý kazateľ - kazateľ pre mládež a MDK

Pôvodom Prešovčan, so stredoškolským vzdelaním lesníka pokračoval nečakane štúdiom teológie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nasledovala trojročná stáž v britskom Birminghame, kde pracoval hlavne s medzinárodnými študentami na tamojšej univerzite. Od leta 2012 pracuje pre CB Levice, a to hlavne s mladými ľuďmi. Roku 2016 bol ordinovaný za kazateľa Cirkvi bratskej. Napriek zavalitej postave ho dodnes charakterizuje láska k športu a horám.

telefón: +421 (0) 905 629 663
e-mail: jan.vercimak@cb.sk

 

 

"Láska k Bohu, láska k ľuďom a služba svetu je to, pre čo žijeme a kam smerujeme. Usilujeme sa, aby rástla naša láska a aby všetko smerovalo k Ježišovi. S láskou robíme aktivity pre rôzne skupiny ľudí. Chceme slúžiť v našom okolí, pretože byť zapojení do tej najlepšej Božej misie je skvelé."


Štefan Hasič

Starší zboru a člen správnej rady pre Miesto v dome. Svojím povolaním je profesionálny hasič.

 

Andrej Moravský

Starší zboru a zároveň člen správnej rady pre Senior Garden. Pracuje v oblasti energetiky a s manželkou majú tri deti.

 

Jozef Pokoraczký

Starší zboru. Zamestnaním sa venuje výrobe a dizajnu nábytku. Medzi jeho záľuby patrí motorka a tiež spieva v spevokole.

 


Rastislav Števko

Starší zboru a zároveň pracuje na plný úväzok ako riaditeľ Senior garden, dom sociálnych služieb.


Jaroslav Tomašovský

Starší zboru. Svojím povolaním je riaditeľom misijnej organizácie Wycliffe Slovakia. Vo svojom voľnom čase sa v rámci zboru venuje práci v SPOTu.


Braňo Zomborský

Starší zboru. Svojím povolaním pracuje vo výškach. Vo svojom voľnom čase sa v rámci zboru venuje práci v SPOTu a skupinke chlapcov.


Oľga Moravská

Správkyňa zborovej budovy.

Kontakt: + 421 (0) 36 633 25 21


Diana Chvojková

Je zodpovedná za administratívu.

Kontakt: levice@cb.sk, + 421 (0) 36 633 25 20


Dárius Bálint

Je študentom vysokej školy. Má rád šport, preto je aktívne zapojený vo vedení florbalového tábora aj florbalovej ligy počas roka. V lete je jedným z hlavných zodpovedných za KECY tábor.


Lýdia Cziriová

Pracuje ako dirigentka speváckeho telesa. Je stredoškolská učiteľka informatiky a aplikovanej ekonómie. S manželom majú tri deti. Rada kreslí, maľuje a zaujíma sa o dizajn.

Kontakt: cziriova@gmail.com


Anna Evinová

Vedie biblickú skupinu žien. Zamestnaním pracuje ako učiteľlka pre deti so špeciálnymi potrebami.

 

Ľubica Fazekašová

Je jednou z hlavných organizátorov športovej aktivity pre ženy - nordic walking.


Dušan a Anna Fazekašovci

Už viac ako dvadsať rokov dobrovoľnícky pracujú s mládežou. Dušan je jedným z organizátorov florbalovej ligy počas roka.

 

Tadeáš Fazekaš

Študent vysokej školy a zároveň triatlonista využíva šport na rozvoj mladých. Počas roka je jedným zo zodpovedných za florbalovú ligu a v lete za florbalový aj anglický KECY tábor.


Miriam Guťanová

Miriam pracuje spolu s tímom v detskom spevokole Studnička, na SAME kluboch a pripravuje s mnohými dobrovoľníkmi letný tábor pre deti DeLeT. Je učiteľkou na základnej škole a spolu s manželom majú dve deti.

 

Daniel a Miriam Guťanovci

Majú blízko k deťom, preto spoločne pripravujú SAME kluby, kde patria medzi hlavných organizátorov. Daniel sa podieľa aj na príprave večerov chvál. Doma majú tri krásne deti.

 

Rastislav Ildža

V zbore sa venuje okrem iného hudbe a je zodpovedný za stredajšie večery chvál. S manželkou majú tri deti.

 

Edita Bálintová

Má na starosti zborovú knižnicu.

 

Juraj a Mária Kohútovci

Sú zodpovední za prácu so seniormi. Naplno sa im venujú cez programy alebo osobné návštevy.

 

Igor a Jana Kušnierikovci

Sú športovci telom aj dušou. Preto v rámci združenia DELF o.z. spravujú lezeckú stenu. Tiež sú zodpovední za pravidelné spoločenské hry. Jana je riaditeľkou Mládežníckeho centra Kontakt. Igor je starším zboru


Roman Mészároš

Misionár pôsobiaci v Afrike, kde dohliada na preklad Biblie do jazyka miestnych kmeňov.

 

Marcel Nolč

Už niekoľko rokov je zodpovedným za pravidelné diskusie Čaj o piatej.


Ján Prišťák ml.

Je vedúcim jednej z biblických študijných skupín. Okrem toho sa venuje práci s vysokoškolákmi.


Ján a Ľubica Prištiakovci

Janko je zodpovedný za hudbu a uctievanie na nedeľných bohoslužbách. Tiež je jedným z hlavných vedúcich detského spevokolu Studnička. Ľubka pracuje na plný úväzok ako riaditeľka strediska sociálnej pomoci Miesto v dome.


Katarína Suchanská Belická

Pracuje v Mieste v dome s ľuďmi v núdzi a bezdomovcami. V rámci zborového života je okrem iného kontaktnou osobou pre športovú aktivitu nordic walking.

 

Štefan a Ružena Suchánski

Sú jednými z hlavných zodpovedných za prácu so seniormi.

 

Ondrej a Judita Tomašovskí

Vedú manželské večery. Vo svojom voľnom čase si vždy radi zahrajú volejbal.

 
-->

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy