Predveľkonočná akcia 40 dní s Bibliou nás všetkých pozýva k osobnému čítaniu Žalmov a k premýšľaniu a rozhovorom o Biblii. Okrem každodenného čítania žalmov je k dispozícii i jedno biblické štúdium na jeden týždeň, ktoré je zamerané na vyučovanie o krste. Vyučovanie je k dispozícii nižšie, odkiaľ si je ich možné stiahnuť alebo vytlačiť. Pre rodiny s deťmi je pripravený materiál s príbehmi, otázkami a tajničkami, ktoré nadväzujú na nedeľné biblické texty. Materiály sú v češtine lebo ich pripravil Studijní a tiež Dětský odbor RCB v ČR.
Chceme povzbudiť každého, aby skúsil.
13. 3. - 21. 4. 2019.
Rozpis osobného čítania na jednotlivé dni je tu (formát pdf).
Pre rodiny s deťmi Dětských 40 dní s Biblí (formát pdf).
Vyučovanie o krste 1-6: jedno biblické štúdium na jeden týždeň (zamerané na vyučovanie o krste) tu (formát pdf).
40 dní s Biblí

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy