Nedeľná besiedka

Program pre deti v nedeľu

nedeľa / predškoláci až 12-roční

Približne pol hodinu po začiatku nedeľných bohoslužieb (t. j. od 10:00 do 11:15 hod.) začína aj program pre deti, ktorý voláme nedeľná besiedka a prebieha v niekoľkých vekových skupinách. Dve skupiny pre deti do 6 rokov a dve skupiny pre deti 7 až 12-ročné. Náplňou stretnutí je preberanie biblických príbehov a kresťanských tém, spev kresťanských piesní, spoločné hry a rôzne ručné práce a vyrábanie. Ľudia z uvítacej služby vám radi pomôžu nájsť správnu skupinu pre vaše deti.

Studnička

Detský spevokol / piatok 16:00 / 2. ročník ZŠ - stredoškoláci

Služba spevokolu Studnička je o spojení spevákov a hudobníkov, ktorí sa stretávajú pravidelne každý školský piatok, aby sa spolu učili chváliť Pána Boha a hovoriť hlavne piesňami o Ňom aj iným ľuďom. V tejto službe sú zapojené aj deti (od 2. ročníka ZŠ), aj starší študenti. Snažíme sa využívať dary, čo sme dostali, na šírenie správy o Božej láske k človeku. Naše vzájomné vzťahy budujeme spoločnými aktivitami (oslavy, výlety, hracie stretnutia, piknik...). Krásnym projektom z posledných rokov bol muzikál Neobyčajné stretnutie.

 
Viac info
Detský spevokol Studnička - muzikál Neobyčajné stretnutie

Same klub

2. nedeľa 15:00 / deti 6-12 rokov

Klub je pre všetky deti vo veku 6-12 rokov. Spoločne chceme vytvárať prostredie priateľstva, úcty, vzájomného rešpektu, hrať sa, tvoriť a dozvedať sa o úžasných veciach, ktoré zmenili náš život aj svet. Kde a kedy? V kaviarni Kontakt, vždy druhú nedeľu v mesiaci počas školského roka od 15:00 do 17:00 hod.

 
Viac info

DeLeT

Detský letný tábor / deti 6-12 rokov

Počas letných prázdnin majú deti z Levíc a okolia jedinečnú príležitosť prežiť super dni od pondelka do piatka plné hier, aktivít, pohybu, spevu, príbehov z Biblie, workshopov a kamarátstva. DeLeT je denný tábor, ktorý pripravujú skúsení dobrovoľníci.

 
Viac info
DeLeT 2017
Lezecka stena

Lezecká stena – DELF

utorok až piatok 16:00 / deti – dospelí

Umelá lezecká stena ponúka bezpečný adrenalínový zážitok pre deti i dospelých. Vďaka rôznym náročnostiam lezeckých trás je vhodná pre začiatočníkov, ale i tých športovo skúsenejších. Pre každého lezca je pripravený vyškolený inštruktor, ako aj potrebné lezecké vybavenie.

Lezeckú stenu nájdete na vonkajšej terase Mládežníckeho centra Kontakt. Bežná otváracia doba je utorok až piatok 16:00 - 19:00 (v mesiacoch apríl až október).

 

Viac info

Deň rodiny

Júnová nedeľa / deti – dospelí

Rodina je pre nás vysokou hodnotou. Aj preto zvykneme každý rok stráviť jedno júnové nedeľné popoludnie vonku, na ihrisku alebo tento rok prvýkrát na hradnom nádvorí. Pre deti je pripravený bohatý program, súťaže, skákací hrad alebo iné aktivity. Popri tom si rodičia môžu zahrať volejbal, osviežiť sa studenou kofolou alebo nanukom a stráviť celé popoludnie nielen so svojimi deťmi, ale aj s ďalšími rodičmi. Pozvanie platí pre našich priateľov a známych, pre každú rodinu, deti rôzneho veku, ale aj singles. Príďte s nami stráviť príjemné letné popoludnie.

 
Viac info
Deň rodiny
Letokruhy

Letokruhy

týždeň v lete / deti – dospelí

Týždenný letný pobyt pre všetky generácie, ktorý robíme raz za dva roky. Pozvaní sú nielen návštevníci zboru, ale aj naši priatelia a známi. 

 
Viac info

Ladiaca konzola systému Joomla!

Sedenie

Informácie o profile

Využitie pamäte

Databázové dotazy