- sprevádzanie ľudí v rôznych životných situáciách (choroba, depresie, starosti, hľadanie smeru, hľadanie identity a iné)
- vedenie rozhovoru s otvorenými otázkami
- pomoc v hľadaní biblického pohľadu na človeka a zdrojov Božej pomoci
- sprevádzanie s modlitbou
Študovala odbor Pastýřská péče na Evangelikálním teologickém semináři v Prahe
+ vysokoškolské štúdium v odbore Poradenství ve vzděláváni v Prahe
+ absolvent kurzu Profesionální kouč v Prahe
telefon: 0950 536 265
Pre veriacich, hľadajúcich i neveriacich ľudí
Možnosť dobrovoľného príspevku na účet zboru SK14 0900 0000 0000 2861 1356, variabilný symbol: 2222
Pastorační poradenství